Šveices tautas partija vēlas būt kur?

SVP jaunā politiķa Toni Brunner vadībā, kurš tomēr stāv Christoph Blocher ēnā rīkojas jau veselu gadu neskaidrā veidā. Partija vēlas būt pozīcijā vai nē, nav skaidrs.

Kad 2007.g. gan partijas biedre tika ievēlēta valdībā, tikai ne uz atkārtotu ievēlēšanu cerējošu Blocher sākas visas dusmas un haotiskās reakcijas. Bet vienai no tām ir raksturs, tehniski apgrūtināt gan pašai SVP gan arī pārējām valdības partijām risināt šo politisku krīzi. SVP aiz dusmām pēc Eveline Widmer-Schlumpf ievēlēšanas pieņāma lēmumu, statūtu mainīt. Līdz ar to nedrīkst valdībā ievēlētais kandidāts, kurš no partijas iepriekš nebija oficiāli izvirzīts, piekrist pildīt amatu, bet gan vajag attiekties no tā.

Šveicē abas parlamenta palātas balso par valdības locekļiem aizklāti. Jāievero ir aprakstīta buramformula, kura nosaka, no kuras partijas cik daudz pārstāvjus jāievēl. Turklāt, jāskatās uz kandidātu dzimumu, valodu, konfesiju, lai viss būtu līdzsvarots. Šādi ir, protams, iespējams, ka aizkulisēs deputāti vienojas gan ievēlēt noteiktās partijas biedru, bet nevis to, kuru partija oficiāli izvirzīja pati. Precīzi šādi jau notika pirms gada.

Bet partijas statūtu izmaiņas citas partijas vērtē kā ultimātu. SVP ir izvirzījusi tagad gan līdzšinējo Blocher, un lai pārāk nekaitināt citas partijas, kas jau paziņojuši par šī cilvēka neievēlēšanu, bijušo partijas priekšsēdētāju Ueli Maurer.

Kamēr Sveices prese diskutē kandidāta piemērotību amatam un cik lielā mērā viņš pārējām partijām ir pieņemamāks par Blocher, šis aspekts varbūt nebūs izšķirošais. Savukārt, citu partiju dusmas par ultimātu gan. Vēlēšanas notiks 12. decembrī.

Keine Kommentare: